Provincie en jongeren

De provincie wil jongeren meer betrekken bij Friese thema’s die op de politieke agenda staan. Vanmiddag was er een bijeenkomst voor jongerenwerkers op het provinciehuis in Leeuwarden. Namens JongFM waren José van der Meer en Rob van der Holst van

Jongeren en politiek

De provincie Frysl​ân wil jongeren intensiever betrekken bij het openbaar bestuur. Jongerencommunicatiebureau Coen heeft van de provincie opdracht gekregen om een meerjarig activiteitenplan voor jongerenparticipatie op te stellen. Woensdag 12 februari zijn alle Friese jongerenwerkers uitgenodigd om te praten over

Buurtavond Wijnjewoude

Gisteren werd in het Waldhûs in Wijnjewoude het ontwerp dat kinderen hebben gemaakt voor de speeltuin in de Te Nijenhuizenwei gepresenteerd. Buurtgenoten zijn enthousiast over de plannen. Aan twee leveranciers wordt een offerte gevraagd. De speeltuin wordt een plek voor