Meer aanmeldingen voor zomerproject

Naast Bakkeveen hebben we voor het zomerproject ook reacties gehad uit Lippenhuizen, Ureterp en Jonkerslân. De Plaatselijk belangen van de dorpen in Opsterland hebben woensdag een bericht gehad over het project. We verwachten dan ook nog meer dorpen die mee

Leuke ideeën van Anne en Dagmar

Anne (10) en Dagmar (8) uit Bakkeveen doen graag mee aan het zomerproject. Ze hebben zichzelf niet alleen aangemeld, maar hebben ook meteen een lijst met ideeën gemaild: Waterspelletjes, bijv op zeil en groene zeep lekker glijden, buikglijden. In de

(Her)opening jeugdsozen

Deze week overleggen we over de (her)opening van de jeugdsozen in Gorredijk en Ureterp. Jammer genoeg kan dat niet zomaar. We houden ons natuurlijk aan de corona-richtlijnen. Dat betekent dat we eerst een protocol moeten maken. De soos in Gorredijk

We zoeken een nieuwe collega

Wij zoeken een nieuwe collega, voor het jongerenwerk in Opsterland. Voor Gorredijk zoeken we een nieuwe medewerker: een jongerenwerker (SCW1 – MBO 1/2 niveau) die met jongeren en collega’s de jeugdsoos in De Skâns runt en de jeugd opzoekt op

Project in Beetsterzwaag

Stichting Speeltuinen Beetsterzwaag beheert vier speeltuinen in het dorp, het JOP hok, panna-veld en de skatebaan aan de Vlaslaan. Op de plek van het JOP hok, het panna-veld en de skatebaan wordt een nieuwe school gebouwd. Het JOP hok en

Subsidie tegen verveling

Om verveling in de corona-tijd tegen te gaan heeft de regering 500.000 euro beschikbaar gesteld voor projecten van jongeren. Gemeenten met minder dat 60.000 inwoners kunnen maximaal 10.000 euro krijgen. Opsterland komt daarvoor in aanmerking. Met de gemeente bereiden we

Lokaal 26 weer open

De scholen voor voortgezet onderwijs mogen weer gedeeltelijk open. Vanaf 2 juni kunnen leerlingen weer in kleine groepen les krijgen op school. Een lastige klus voor de scholen omdat de 1.5 meter regel gewoon blijft gelden. Scholen hebben nog een

Zomeractiviteiten 2020

Veel vakanties zijn geannuleerd, zeker naar het buitenland. Voor de zomer zijn we vooral aangewezen op vakantie in eigen land. De verwachting is dat we meer tijd thuis zijn dan andere jaren. Daarom is het een goed idee om zomeractiviteiten