Home » Algemeen

Jeugdraad Langezwaag

Plaatselijk belang Langezwaag heeft een leuk idee: een jeugdraad in het dorp die meedenkt over actuele zaken. Bij JongFM is een balletje opgegooid over de mogelijkheden die er zijn om de inbreng van jongeren vorm en inhoud te geven. Woensdag

Tour ‘Beste idee’ gestart

(Door Tessa Timmerman) We zijn gisteren in Gorredijk van start gegaan met ‘het beste idee van jong Opsterland’. We zijn de straat opgegaan om ideeën van jongeren te verzamelen en hebben onze flyers opgehangen in de buurt. Vandaag zijn we

Open dag de Wier in Ureterp

Gisterenmiddag presenteerden verenigingen en organisaties in Ureterp zich aan het publiek tijdens de open middag in MFC de Wier. Ook Code Hans was van de partij. Wij vertelden over ons project vrijwilligersbemiddeling en de plannen voor de jeugdsoos in De

Overleg in Beetsterzwaag

Gisteren is jongerenwerker Danielle de Groot op bezoek geweest bij een club enthousiaste jongeren uit Beetsterzwaag. Sietske Nieuwenhuis van Plaatselijk belang heeft contact opgenomen met JongFM om lopende activiteiten van Timpaan samen op te gaan pakken en nieuw leven in

Beste idee van Lippenhuizen

Op 5 juli was ideeën spaarvarken Hans in Lippenhuizen. Met de ijscokar. Op zoek naar goede ideeën om Lippenhuizen nog leuker te maken. Hans haalde maar liefst 50 ideeën op. Ook jongeren hebben meegedaan. Dinsdag wordt het beste idee gekozen

Oud & Nieuw Wijnjewoude

(Door Daniëlle de Groot) Vanavond waren we te gast in Dorpshuis de Swingel om met Wietske en Alina van Plaatselijk belang te praten over oud en nieuw in Wijnjewoude. Voorgaande jaren heeft een groep jongeren een feest georganiseerd, hier kwamen