Home » Archieven voor Rob Van der Holst

Kick off BHS op 14 november

JongFM start donderdag 14 november op de Burgemeester Harmsmaschool in Gorredijk. We beginnen met een kick off met o.a. een foto booth. Met school is afgesproken dat Paarse Vrijdag op 13 december het eerste project is waar we met leerlingen

Overleg leerlingenraad BHS

(Door Baukje de Vos) Wij, Daniëlle en Baukje, zijn vandaag naar de Burgemeester Harmsmaschool in Gorredijk geweest. Hier hadden we een gesprek met de leerlingenraad. We hebben kennis met elkaar gemaakt en verteld wat JongFM graag op school doet. Ook

Jeugdraad Langezwaag

Plaatselijk belang Langezwaag heeft een leuk idee: een jeugdraad in het dorp die meedenkt over actuele zaken. Bij JongFM is een balletje opgegooid over de mogelijkheden die er zijn om de inbreng van jongeren vorm en inhoud te geven. Woensdag

Tour ‘Beste idee’ gestart

(Door Tessa Timmerman) We zijn gisteren in Gorredijk van start gegaan met ‘het beste idee van jong Opsterland’. We zijn de straat opgegaan om ideeën van jongeren te verzamelen en hebben onze flyers opgehangen in de buurt. Vandaag zijn we

Open dag de Wier in Ureterp

Gisterenmiddag presenteerden verenigingen en organisaties in Ureterp zich aan het publiek tijdens de open middag in MFC de Wier. Ook Code Hans was van de partij. Wij vertelden over ons project vrijwilligersbemiddeling en de plannen voor de jeugdsoos in De

Overleg in Beetsterzwaag

Gisteren is jongerenwerker Danielle de Groot op bezoek geweest bij een club enthousiaste jongeren uit Beetsterzwaag. Sietske Nieuwenhuis van Plaatselijk belang heeft contact opgenomen met JongFM om lopende activiteiten van Timpaan samen op te gaan pakken en nieuw leven in