Home » Archieven voor Rob Van der Holst

Ook activiteiten in Terwispel

Voor het zomerproject gaan we ook naar Terwispel. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 16 uur zijn we te vinden op het terrein van de speeltuin en het voetbalveldje. Een aantal kinderen uit het dorp heeft zelf spelletjes bedacht. Het

3.000 euro van Van Teyens Fundatie

De Van Teyens Fundatie in Beetsterzwaag stelt maximaal 3.000 euro beschikbaar voor het zomerproject dat we in Opsterland met Sport Fryslân en Sûn Opsterlân opzetten. Het geld is bedoeld voor de huur van materiaal. Dorpen die meedoen kunnen daarmee bijvoorbeeld

Al zeven dorpen doen mee aan het zomerproject

Voor het zomerproject in Opsterland van JongFM, Sûn Opsterlân en Sport Fryslân, hebben zich al zeven dorpen gemeld. Bakkeveen, Frieschepalen, Gorredijk, Jonkerslân, Lippenhuizen, Ureterp en Wijnjewoude doen mee om deze zomervakantie activiteiten met en voor de jeugd te organiseren. Aanmelden

Opknapbeurt jeugdsoos

De jeugdsoos in Gorredijk kan 8 juli open. Er is wel een protocol met aanwijzingen waar iedereen zich aan moet houden, maar toch. Tijdens de corona-maanden is een aantal van onze bezoekersgroep begonnen met een opknapbeurt. Deze week wordt daar