Home » News » 3.000 euro van Van Teyens Fundatie

3.000 euro van Van Teyens Fundatie

De Van Teyens Fundatie in Beetsterzwaag stelt maximaal 3.000 euro beschikbaar voor het zomerproject dat we in Opsterland met Sport Fryslân en Sûn Opsterlân opzetten. Het geld is bedoeld voor de huur van materiaal. Dorpen die meedoen kunnen daarmee bijvoorbeeld een luchtkussen, avonturenbaan of apparatuur huren.

De bijdrage is een geweldige opsteker voor de activiteitenteams in de dorpen. Eerder stelde het ministerie van VWS al geld beschikbaar voor cadeaubonnen voor jongeren die deze zomervakantie activiteiten organiseren.