Home » News » (Her)opening jeugdsozen

(Her)opening jeugdsozen

Deze week overleggen we over de (her)opening van de jeugdsozen in Gorredijk en Ureterp. Jammer genoeg kan dat niet zomaar. We houden ons natuurlijk aan de corona-richtlijnen. Dat betekent dat we eerst een protocol moeten maken.

De soos in Gorredijk is in maart gesloten. In Ureterp moet de soos nieuw leven worden ingeblazen na een veel langere sluiting. Onze collega Klif Hoeksma gaat daarvoor in overleg met de jeugd.