Home » News » Lokaal 26 weer open

Lokaal 26 weer open

De scholen voor voortgezet onderwijs mogen weer gedeeltelijk open. Vanaf 2 juni kunnen leerlingen weer in kleine groepen les krijgen op school. Een lastige klus voor de scholen omdat de 1.5 meter regel gewoon blijft gelden. Scholen hebben nog een kleine twee weken om zich hierop voor te bereiden.

Ook wij gaan weer los; op de Burgemeester Harmsmaschool in Gorredijk. Ons lokaal op school, bekend als Lokaal 26, gaat 2 juni weer open. Over hoe en wat moeten we nog afspraken maken maar we verheugen ons erop leerlingen weer face to face te spreken.