Home » News » Provincie en jongeren

Provincie en jongeren

De provincie wil jongeren meer betrekken bij Friese thema’s die op de politieke agenda staan. Vanmiddag was er een bijeenkomst voor jongerenwerkers op het provinciehuis in Leeuwarden. Namens JongFM waren José van der Meer en Rob van der Holst van de partij.

José en Rob hebben verteld hoe JongFM jongeren bij de politiek betrekt. Niet zozeer door jongeren te interesseren voor de politiek, maar veel meer door de politiek te interesseren voor initiatieven van jongeren. Zo ontstaat een mooie samenwerking.

De provincie vraagt ook veel jongeren naar hun mening. De verwachting is dat over een maand of drie de resultaten van alle gesprekken bekend zijn.