Home » News » Jongeren en politiek

Jongeren en politiek

De provincie Frysl​ân wil jongeren intensiever betrekken bij het openbaar bestuur. Jongerencommunicatiebureau Coen heeft van de provincie opdracht gekregen om een meerjarig activiteitenplan voor jongerenparticipatie op te stellen. Woensdag 12 februari zijn alle Friese jongerenwerkers uitgenodigd om te praten over de initiatieven die er al zijn.

Vorige week is een vertegenwoordiging van de gemeenteraad op werkbezoek geweest bij Code Hans (zie foto’s). Ook toen is besproken hoe jongeren en politiek meer met elkaar kunnen optrekken. Code Hans heeft daar concrete voorstellen voor, op basis van een eigen methodiek. Waar het elders gebruikelijk is om jongeren te interesseren voor de politieke agenda, draait Code Hans dat om: wij interesseren de politiek voor projecten van jongeren. Daardoor ontstaat een duurzame samenwerking.

Tijdens de bijeenkomst van de provincie is Code Hans met twee medewerkers aanwezig, onder wie onze ambassadeur jeugd Jos​é van der Meer uit Gorredijk. We doen graag in de voorhoede mee met het meerjarenplan jongerenparticipatie. Mochten er pilotgemeenten worden gezocht, dan zullen we onze belangstelling daarvoor kenbaar maken. Mogelijk levert dat extra ondersteuning op voor de idee​ën die we met jongeren, college en politiek al hebben.

Voor meer informatie kun je terecht bij Rob van der Holst.