Home » News » Link enquête jeugdsozen

Link enquête jeugdsozen

Aan: inwoners, verenigingen en organisaties in Opsterland

Beste mensen,

Wij zijn Code Hans. Wij voeren in opdracht van de gemeente het jongerenwerk en de vrijwilligersbemiddeling uit in Opsterland. Het jongerenwerk doen wij onder de naam JongFM, de vrijwilligersbemiddeling onder de naam Romte Foar Talint.

Wij horen graag uw/jouw mening over de toekomst van de jeugdsozen in Opsterland.

De gemeente heeft ons gevraagd advies uit te brengen over de toekomst van de jeugdsozen in Opsterland. Hieronder vallen bijvoorbeeld de sozen in of bij de dorpshuizen. Keten en honken die de jeugd runt op privéterrein horen hier niet bij. Misschien heeft uw/jouw dorp een jeugdsoos, misschien ook niet. In beide gevallen horen we graag uw/jouw mening, want een goed advies kunnen we alleen maken als we de mening van de inwoners kennen!

Denk mee, praat mee via de online enquête en de informatieavond.

We hebben een enquête online staan. We vragen u en jou die in te vullen. Dat neemt maar een paar minuten in beslag. De enquête staat hier: https://forms.gle/TdgFE226zn989j1R8.

Invullen kan tot en met dinsdag 17 december 2019. We organiseren ook een informatieavond waar u en jij aan mee kunnen doen. Deze avond is op woensdag 11 december van 19:30 tot 21:00 uur in Cultureel Centrum De Skâns in Gorredijk. Voor een goede voorbereiding van de avond is het fijn als u zich aanmeldt. Dat kan door te mailen naar rob@jong.fm of te appen naar 06-11403385.

Wilt u/wil jij liever een e-mail sturen of telefonisch van gedachten wisselen? Ook dat is prima! U/jij kunt terecht bij onze projectleider Rob van der Holst. Zijn e-mailadres en telefoonnummer staan hierboven. Bij hem kunt u/kun jij ook terecht met vragen en tips.

Alvast bedankt voor de medewerking! We houden u/jou op de hoogte van de resultaten via deze website.

Met vriendelijke groet,
Team Jongerenwerk Code Hans