Home » News » Speeltuinplan Wijnjewoude

Speeltuinplan Wijnjewoude

De speeltuincommissie van de buurt Te Nijenhuisweg in Wijnjewoude gaat de beide speeltuinen opnieuw inrichten. De ene speeltuin moet meer voor jongere kinderen worden, de andere voor de oudere kinderen. De speeltuincommissie ziet ook graag een linkje naar andere bewoners van de buurt. De ambitie is dat de speeltuinen een plek van ontmoeting worden.

Tijdens een buurtavond worden de ideeën gepresenteerd. Als voorbereiding wordt aan de kinderen gevraagd hoe zij vinden dat de speeltuinen er uit moeten gaan zien.