Home » News » Enquête en infoavond

Enquête en infoavond

Opsterland heeft ons gevraagd advies te geven over de toekomst van jeugdsozen in de gemeente. Dit zijn de sozen in of bij bijvoorbeeld dorpshuizen, niet de keten of honken die de jeugd zelf runt op privé terrein.

Een goed advies kunnen we natuurlijk alleen maken als we de mening van inwoners kennen. Wat is anno nu de belangstelling voor jeugdsozen? Om daar zicht op te krijgen staat er binnenkort een enquête online. Op donderdagavond 21 november organiseren we bovendien een informatieavond in De Skâns in Gorredijk. Meer info volgt.