Home » News » Infoavond drugs in Frieschepalen

Infoavond drugs in Frieschepalen

(Door Daniëlle de Groot) Maandag zijn we op uitnodiging van Eppie van Ma Kelly’s in Frieschepalen aanwezig geweest bij een informatieavond over drugs. Aanleiding waren signalen van gebruik in het dorp. Eppie besloot zijn dorpsgenoten de gelegenheid te geven om informatie in te winnen, zorgen te delen en te laten zien dat je hulp kunt krijgen.

Marcel Seuninga van Verslavingszorg Noord Nederland verzorgde een presentatie. Verder waren van de partij 2e kamerlid Harry van der Molen (CDA), wijkagent Oebele en het jongerenwerk van Code Hans (JongFM).

Het was een drukbezochte avond. Ongeveer 30 ouders waren aanwezig. Zij gaven aan zich weinig bewust te zijn van problemen met drugs. Code Hans heeft aangeboden aan de avond een vervolg te kunnen geven via bijvoorbeeld oudergesprekken of workshops.