Home » News » Ketenbeleid De Fryske Marren

Ketenbeleid De Fryske Marren

De gemeente De Fryske Marren pakt het caravan- en ketenbeleid op. In augustus is een gesprek daarover met JongFM.

In de zomer van 2015 heeft JongFM een gemeentelijk jeugddebat over dit onderwerp georganiseerd. Doel was informatie en standpunten van onder anderen de jeugd, ouders, Plaatselijk belangen en de gemeente delen en uiteindelijk samen een basis vinden voor gemeentelijk beleid. Dat laatste is toen niet gelukt.