Home » News » Actie met Stichting Present

Actie met Stichting Present

JongFM en Stichting Present De Fryske Marren gaan samen een project opzetten. Dat kan bijvoorbeeld een wandeling zijn van jongeren met ouderen uit een verzorgingshuis.

Stichting Present koppelt goodwill van mensen die graag wat voor een ander willen doen, aan mensen die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.

Vorig jaar werkte JongFM mee aan een project op het Bornego College in Joure. Dit jaar herhalen we de samenwerking in Lemmer.