Home » News » Vervolg jeugddebatten

Vervolg jeugddebatten

Jeugddebat op Bornego en Sevenwolden in Joure

In maart vorig jaar organiseerden scholen, politiek en jongerenwerk een serie jeugddebatten voor de gemeenteraadsverkiezingen. Toen is gezegd dat jongeren en politiek niet alleen bij verkiezingen met elkaar moeten praten, maar ook daarbuiten moeten samenwerken.

Gisterenavond kwamen raadsleden, scholen, jongerenwerk en (namens de jeugd) de ambassadrice jeugd Melissa van Nieuwenhoven bij elkaar om de ideeën voor samenwerking te bespreken. Een korte brainstorm leverde het volgende lijstje op:

  • De gemeente bezoekt nu al de groepen 7 en 8 van de basisscholen.
  • Eendaagse jeugdraad die beslist over een jeugdbudget.
  • Gastlessen van raadsleden of wethouders.
  • Jeugdpanels op de scholen.
  • Debatwedstrijd van scholen tegen scholen.
  • Raadsleden adviseren jongeren die projecten (op scholen) opzetten.
  • Aanstellen van een jongerenburgemeester.

Afgesproken is dat ieder de ideeën bespreekt met de eigen collega’s. Maandag 18 maart staat een vervolgoverleg gepland. Dan wordt van de ideeën die de voorkeur hebben (of nog zijn bedacht) een programma gemaakt.