Home » News » Interview LKCA

Interview LKCA

De LKCA, Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst, in Utrecht komt begin september naar Lemmer voor een interview over Het Pakhuis. Het gesprek gaat vooral over de baat die kwetsbare jongeren hebben bij dergelijke initiatieven. De LKCA wil naast onderzoeken vooral ook de praktijkverhalen gebruiken voor verdere verbinding van culturele activiteiten en (kwetsbare) jongeren. Zo kunnen succesvolle projecten natuurlijk op meer plaatsen worden opgezet.