Home » News » JIL denkt met je mee

JIL denkt met je mee

Met vragen en zorgen over opgroeien en opvoeden kunnen jongeren en opvoeders terecht bij JIL (Jong In Lemmer). JIL is een netwerk van (ervarings)
deskundigen dat meedenkt, tips geeft en initiatieven helpt slagen.

Over alle zorgen waar jongeren en opvoeders mee te maken kunnen hebben kan JIL gevraagd worden. Denk aan ruzie, vrienden, grenzen aangeven, ouders, onzekerheid, pesten, social media.

JIL brengt jongeren en opvoeders in contact met andere jongeren en opvoeders. Voor advies en coaching zijn ook het Zuyderzee Lyceum, GGD Fryslân, JongFM jongerenwerk, Verslavingszorg Noord Nederland en het Sociaal Wijkteam Jeugd & Gezin lid van JIL. Elke dinsdag en donderdag van 12:00 – 14:00 uur zijn leden van het JIL aanwezig in het Zuyderzee Lyceum.

Contact leggen via de mail en je smartphone kan ook: jil@jong.fm of 06-11403385. JIL is de eerste in De Fryske Marren. Jong in Balk (JIB) en Jong in Joure (JIJ) volgen in de loop van dit jaar.