Home » News » Symposium jongerencoaching

Symposium jongerencoaching

Jongerenwerk heeft meestal de taak om vroeg te signaleren en snel door te verwijzen. Daarna is de kous af, jongerenwerkers zijn geen hulpverleners. Maar er blijven kansen liggen, zo werd geconcludeerd tijdens ons symposium jongerencoaching op 12 november 2015. Goodwill onder jongeren is van belang om hulpverlening te doen slagen. Als goodwill er niet is, moet de jongerenwerker betrokken blijven. Hij/zij is als geen ander in staat om jongeren een stem te geven en hen te betrekken bij afspraken die worden gemaakt. Pas dan is hulp optimaal. Daar spreekt respect uit voor jongeren en vertrouwen in het jongerenwerk.

Voor dit symposium waren vertegenwoordigers van onderwijs, zorg, welzijn en gemeente bijeen in jongerencentrum Het Pac in Lemmer. Jongerencoach Fred Kessels uit het Limburgse Elsloo was als spreker te gast. Jongerencoaching is individuele ondersteuning van jongeren bij zorgen van alledag en is bedoeld om te voorkomen dat kleine zorgen uitgroeien tot grote problemen.