Over Jong.fm

JongFM is de naam van het jongerenwerk in de gemeente Opsterland. Je komt ons vast tegen op plekken waar je veel bent. Zoals op straat, op school, op internet of in je jeugdhonk. We praten graag met je over onderwerpen die jij belangrijk vindt, wat je bezighoudt en waar je je zorgen over maakt. We hopen natuurlijk dat jij ook met ons wilt praten. Zo doen we ideeën op voor activiteiten en projecten.