Home » News » Team Bornego bijgepraat over Jongerenwerk op school

Team Bornego bijgepraat over Jongerenwerk op school


Voor het team van het Bornego College in Joure hebben we vanmiddag een presentatie verzorgd van Jongerenwerk op school. 23 docenten woonden de presentatie bij. Begin dit jaar hebben we met de directie afgesproken dat jongerenwerk op school ook op Bornego in Joure vorm en inhoud gaat krijgen. In een werkgroep, waarin ook Sevenwolden Joure meedoet, wordt de invoering voorbereid. Op Sevenwolden zijn we volgende week met de presentatie van de partij.